Prijs

Om lid te zijn bij onze vereniging moet er maandelijks contributie betaald worden. De prijs is voor judo en karate hetzelfde. Hieronder is de prijs te zien voor 1 uur les per week. De contributie wordt maandelijks geïnt via incasso.

Contributie:
Junioren (tot 12 jaar) € 13,- per maand
Jeugd (12 t/m 17 jaar) € 15,- per maand
Senioren (18+ jaar) € 18,- per maand